Studentenraad Geneeskunde Gent

Wat doet SWOP?

Hoe engageren studenten geneeskunde zich voor hun opleiding?

Vergaderen

Op de maandelijkse SWOP-vergadering van jaarverantwoordelijken komen we tot een gemeenschappelijk standpunt.

Vertegenwoordigen

Dit standpunt vertegenwoordigen we op verschillende vergaderingen van de richting, de faculteit en de universiteit.

Verbeteren

Zo verkrijgen we aan het einde van elk academiejaar steeds opnieuw een betere opleiding! In ons jaarverslag maken we de balans op.

Wat doet SWOP?

Leer meer over al onze verantwoordelijkheden
Communicatie tussen de student en de faculteit

Studentenraad Studenten Werkgroep Opleiding of kortweg : SWOP, is de studentenraad voor alle geneeskundestudenten aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Alle studenten Geneeskunde zijn statutair automatisch lid van het SWOP. De bedoeling van het SWOP is om de opleiding geneeskunde te verbeteren door deze te evalueren vanuit het perspectief van de studenten. SWOP kaart problemen aan en neemt de rol van eerste aanspreekpunt, soort van eerste “ombudsdienst”, op zich ter ondersteuning van lesgevers en studenten. Voorstellen van studenten om de opleiding te optimaliseren worden besproken tijdens de SWOP-vergadering. SWOP vertegenwoordigt ook de stem van de student op verschillende raden en commissies. Het SWOP bestaat uit een dagelijks bestuur, een jaarvertegenwoordiger van elk jaar (gaande van 1ste bachelor tot 4de master), en alle geïnteresseerde studenten geneeskunde.

  • Voor alle 6 jaren stellen we jaarverantwoordelijken aan

  • Één van de weinige studentenraden ter wereld met zoveel inspraak!

  • Wordt bewezen door de optimalisatie van de opleiding

  • Activiteiten zoals SWOPSTAR, studia, House MD,...

Ons Bestuur

Studenten die zich engageren om hun opleiding te verbeteren

Emilia FranÇois

Voorzitter

Onbenoemd

Vice-Voorzitter

Siel Delrue

Secretaris

Céline Ferri Perez

Blok- en Lijn Verantwoordelijke

Alegria Ferri Perez

Blok- en Lijn Verantwoordelijke

Louisa Vander Plaetse

SWOP PR

Lees ons laatste jaarverslag met algemene reflecties over de opleiding geneeskunde

SWOP-week 2018

7 dagen lange vergadermarathon en curriculumevalutie