7 september 2014

Info

Wat is SWOP?

 

Studentenraad

SWOP of de studentenraad Geneeskunde Gent is de studentenraad voor alle geneeskundestudenten aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Alle studenten Geneeskunde zijn statutair automatisch lid van SWOP. Het doel van SWOP is om de opleiding geneeskunde te verbeteren door deze te evalueren vanuit het perspectief van de student. SWOP kaart problemen aan en neemt de rol van eerste aanspreekpunt, soort van eerste “ombudsdienst”, op zich ter ondersteuning van lesgevers en studenten. Voorstellen van studenten om de opleiding te optimaliseren worden besproken tijdens de SWOP-vergadering. SWOP vertegenwoordigt ook de stem van de student op verschillende raden en commissies.

SWOP bestaat uit een jaarlijks bestuur, een jaarvertegenwoordiger van elk jaar (gaande van 1ste bachelor tot 4de master), en alle geïnteresseerde en enthousiaste studenten geneeskunde.

Wil je meer te weten komen over het bestuur van SWOP, klik dan op volgende link : SWOP-bestuur

Wil je meer te weten komen over de jaarvertegenwoordigers van SWOP, klik dan op volgende link : SWOP-jaarvertegenwoordigers

 

Maandelijkse Vergaderingen

SWOP-vergaderingen worden maandelijks georganiseerd en alle geneeskundestudenten zijn hierop welkom. Tijdens deze bijeenkomst zorgt de penning voor een hapje en een drankje. Op de vergadering worden alle jaren overlopen en bepaalde topics besproken. Er wordt gediscussieerd over lessen, stages, de curriculumhervorming en alternatieve vormen van lesgeven. Ter afsluiting van de formaliteiten eindigt de vergadering op café.

Ben je benieuwd naar hoe het eraan toegaat of wil je je zegje doen? Kom dan zeker eens langs, je bent meer dan welkom!

De data van de vergaderingen zijn hier te vinden.

Jaarvertegenwoordigers

Tijdens de verkiezingen van de jaarpraesidia wordt ook een SWOP- of jaarvertegenwoordiger verkozen. Deze persoon is het aanspreekpunt van zijn/haar jaar, SWOP en de lesgevers. In geval van bijvoorbeeld wijzigingen van lessenroosters is het de taak van de jaarvertegenwoordiger om zijn/haar jaar in te lichten. Wanneer er algemene vragen of problemen zijn, kunnen de studenten bij hem/haar terecht en verzorgt hij/zij de communicatie tussen lesgevers en zijn/haar jaargenoten. De jaarvertegenwoordiger is ook verantwoordelijk voor het verzamelen van de blok – en examenevaluaties. Deze is ook stemgerechtigd lid van de opleidingscommissie.

De jaarvertegenwoordiger(s) van je jaar vind je hier.

 

Blok – en Examenevaluaties

Na elk blok en elke examenperiode wordt door de jaarvertegenwoordiger respectievelijk een blok – en examenevaluatie doorgestuurd naar elk jaar. Hier kunnen de studenten anoniem commentaar en feedback geven over de lessen, lesvormen, cursussen, examens, … Deze worden gebundeld door de blok – en lijnverantwoordelijke en doorgegeven aan de opleidingscommissie.

 

SWOP-star

Tweejaarlijks wordt de SWOP-star verkozen. Dit is de prijs voor de beste professor aan de opleiding geneeskunde. Nominaties worden ingediend door studenten en de stemming gebeurt via een shortlist. Dit evenement wordt georganiseerd om de appreciatie en motivatie vanuit de studenten te tonen en kwalitatief onderwijs aan te bieden en te promoten.

Wil je meer te weten komen over de SWOP-star, klik dan hier.

 

SWOP-studium

Voor het vak E-lijn (Exporatie en Ethiek) worden de studenten verplicht drie studia generales bij te wonen en binnen de week een verslag of reflectie in te dienen. SWOP mag elk jaar ook een studium organiseren. Dit om onderwerpen, gekozen door de studenten aan te bieden.

Wil je weten wat SWOP je nog meer aan te bieden heeft, neem dan hier een kijkje.

 

SOS

SOS is het Studenten OnderzoeksSymposium. Dit is een tweejaarlijkse posterwandeling georganiseerd door de Studentenraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (StuGG). Via deze weg kunnen thesisstudenten hun onderwerp voorstellen door middel van een poster.

Meer informatie over SOS, vind je hier.

 

SWOP-week

Op het einde van het academiejaar wordt er telkens een seminarieweek georganiseerd. Tijdens deze periode worden volgende onderwerpen besproken: het afgelopen academiejaar, grote topics rond de opleiding (bvb. hervorming van het curriculum van 7 naar 6 jaar) en concrete plannen voor volgend academiejaar. Deze onderwerpen worden gebundeld in een SWOP-weekverslag en voorgesteld op de opleidingscommissie.

 

Vergaderingen met faculteit

Alles wat besproken wordt in SWOP en de resultaten van de focusgroepen worden doorgespeeld naar verschillende raden en commissies, waarin naast professoren en andere belangrijke mensen die voor de opleiding zorgen, ook studenten zetelen.

Meer info vind je hier.