7 september 2014

Wat doen we?

Wat is SWOP?

Studentenraad

SWOP staat voor StudentenWerkgroep OPleiding Geneeskunde. Dit is de studentenraad voor alle geneeskundestudenten aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Onze studentenraad bestaat uit het jaarlijks bestuur, de jaarvertegenwoordigers en alle enthousiaste Geneeskunde studenten. Als student Geneeskunde ben je dus statutair automatisch lid van SWOP!

Wat willen we bereiken?

Het doel van SWOP is om de opleiding Geneeskunde te verbeteren door deze te evalueren vanuit het perspectief van de student. SWOP kaart problemen aan en neemt de rol van eerste aanspreekpunt op zich ter ondersteuning van studenten en lesgevers. Alle voorstellen van studenten om de opleiding te optimaliseren worden besproken tijdens de SWOP-vergaderingen. SWOP vertegenwoordigt de student op de verschillende raden en commissies.

SWOP-Vergaderingen

De SWOP-vergaderingen vinden elke 1ste dinsdag van de maand om 19:30 plaats in lokaal -1.2 B3. Tijdens onze vergaderingen overlopen we alle jaren en bespreken we verschillende topics zoals lessen, stages, veranderingen in het curriculum, studentenaantallen en alternatieve vormen van lesgeven, om de opleiding geneeskunde nog beter te maken.

Ben je benieuwd? Heb je ideeën? Of wil je je zegje doen? Kom dan zeker eens langs, je bent meer dan welkom! 

SWOP-week

Op het einde van elk academiejaar organiseren we een SWOP-week. Tijdens deze gezellige week bespreken we het afgelopen academiejaar, grote topics rond de opleiding en concrete plannen voor volgend academiejaar. Deze onderwerpen bundelen we vervolgens in een SWOP-weekverslag en stellen we voor tijdens de volgende opleidingscommissie

Faculteitsvergaderingen

Alles wat we bespreken in SWOP en de resultaten van de focusgroepen worden doorgespeeld naar verschillende raden en commissies, waarin naast professoren en andere belangrijke mensen die voor de opleiding zorgen, ook studenten zetelen. We overleggen met de opleiding.