1 november 2017

Jaarvertegenwoordigers 2017-2018

Tijdens de jaarpraesidiumverkiezingen wordt een SWOP- of jaarvertegenwoordiger aangesteld uit elk jaar. Deze persoon is de contactpersoon tussen jullie jaar, de proffen en SWOP. Zij zullen na elk blok/examen een blok-/examenevaluatie verspreiden die jullie anoniem kunnen invullen. Wanneer er wijzigingen of belangrijke mededelingen moeten gecommuniceerd worden, zal deze persoon optreden als aanspreek- of verdeelpunt en dit via de facebookgroep.Wanneer er vragen / opmerkingen / onduidelijkheden / problemen oprijzen binnen het jaar over je opleiding, contacteer dan jullie jaarvertegenwoordiger of de SWOP-PR van dienst.
Hun gegevens zijn hieronder te vinden of bij Contact.

Jaarvertegenwoordigers 2016-2017 :

Eerste Bachelor :

Naam : Marie Potvlieghe
GSM : 0478 95 7587
E-mail : Marie.Potvlieghe@ugent.be

Naam : Karolina Pisarek
GSM : 0487 12 3217
E-mail : Karolina.Pisarek@ugent.be

Tweede Bachelor :

Naam : Jakobien Hermie
GSM : 0491 43 6674
E-mail : Jakobien.Hermie@ugent.be

Derde Bachelor :

Naam : Dylan Roaen
GSM : 0492 61 81 62
E-mail : Dylan.Roaen@ugent.be

Eerste Master :

Naam : Ellen Loccufier
GSM : 0470 05 13 83
E-mail : Ellen.Loccufier@ugent.be

Naam : Esther Van Ovost
GSM : 0472 48 3973
E-mail : Esther.Vanovost@ugent.be

Tweede Master :

Naam : Lien Ruysschaert
GSM : 0497 99 3292
E-mail : Lien.Ruysschaert@ugent.be

Derde Master :

Naam : Nele Van Roy
GSM : 0474 34 3832
E-mail : Nele.VanRoy@ugent.be

Vierde Master :

Naam : Miet Vandemaele
GSM
: 0476 57 3929
E-mail
: Miet.Vandemaele@ugent.be