19 september 2018

Wie zijn we?

The SWOP Team

SWOP is dus de studentenraad geneeskunde die bestaat uit:

Bestuur
Een team bestaande uit 8 leden met volgende functies: Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris, Penningsmeester, 2 Blok- en Lijnverantwoordelijken, ICT.
Zij voeren specifieke taken uit volgens hun functies en organiseren de raad.

Jaarvertegenwoordigers