19 september 2018

Wie zijn we?

The ‘SWOP’-Team

SWOP is de studentenraad geneeskunde die bestaat uit:

Bestuur
Een team bestaande uit 8 leden.
Hij of Zij voert eenĀ  specifieke taak uit volgens zijn/haar functie en samen vormen ze het dagelijks bestuur.

Jaarvertegenwoordigers

Per jaar wordt de jaarverantwoordelijke verkozen. Dit kunnen er ook 2 zijn om de eventuele lasten te drukken. Hij of Zij kan dan het ‘SWOP’-bestuur contacteren voor problemen of onduidelijkheden en vooral deze problemen voorleggen op onze ‘SWOP’- vergaderingen, waar er dan naar een oplossing wordt gezocht.

Elke 1ste dinsdag van elke maand in het academiejaar wordt er vergaderd vanaf 19:30 uur in het lokaal naast het ‘SWOP’-kot (-1B3).