19 september 2018

Wie zijn we?

The ‘SWOP’-Team

SWOP is de studentenraad geneeskunde die bestaat uit:

Bestuur
SWOP wordt geleid door een team van 11 bestuursleden, verkozen door één jaar door de algemene vergadering. Zij zorgen voor de dagelijkse werking van de studentenraad en nemen samen de eindverantwoordelijkheid op voor vereniging. Hij of Zij voert een  specifieke taak uit volgens zijn/haar functie en samen vormen ze het dagelijks bestuur.

Jaarvertegenwoordigers

Deze persoon, of bij voorkeur dit duo, wordt door hun medestudenten en het SWOP-bestuur verkozen tot centraal aanspreekpunt voor hun studiejaar. Zij beantwoorden vragen van studenten, spelen deze door aan betrokken lesgevers en bespreken waar nodig bepaalde punten op de maandelijkse Algemene Vergaderingen.